Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Heetkamp Hellendoorn kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt.

Intellectuele eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s en (handels)namen, blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Databescherming

Wij respecteren de privacy van elke bezoeker aan deze site. Alle persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nooit aan derden ter hand worden gestel