Gebruik algemeen.

Algemene gebruiksaanwijzing Fixatiemateriaal.MC Heetkamp logo
Op de plek waar gefixeerd wordt, behoort dit aanwezig te zijn.

De mate van toezicht op mensen, die gefixeerd moeten worden, dient u zelf te bepalen, maar mag nooit achterwege blijven.
Let op: Fixeren kan risico inhouden. Bedhekken in de hoogste stand gebruiken.
Zorg te allen tijde dat er een goed werkend reddingmes of gordelsnijder zichtbaar aanwezig is. Een protocol of richtlijn dient eveneens ter plekke aanwezig te zijn.
Zij die fixeren behoren hiertoe geïnstrueerd te zijn.
De situatie waarin gefixeerd moet worden bepaalt mede de vereiste sterkte en kwaliteit van het te gebruiken fixatie-materiaal.
Daarvoor moet het (nieuw) te gebruiken fixatie-materiaal door u vooraf op sterkte en kwaliteit beoordeeld worden. Indien u van mening bent dat het niet aan het vereiste voldoet dan kan het (niet gebruikte) materiaal geretourneerd worden, en kan eventueel in overleg met ons een passende oplossing gevonden worden.

Al het materiaal kan van de door u nodig geachte voorzieningen voorzien worden.
We maken alles in elke gewenste maat of lengte.

Brefix-banden:
De onderband in het midden, en zo strak mogelijk, over de matras bevestigen. Niet gebruiken bij zachte- of luchtmatrassen. Voor onrustige personen moeten brefix-banden gecombineerd worden met brefix-zijbanden.
Onrustvest zonder mouwen, open zijkant, niet gebruiken bij onrustige personen.
Metaal mag niet met de huid in aanraking komen.
Fixatiemateriaal dient goed passend gebruikt te worden!

De door ons opgegeven maten zijn "ongekrompen maten". Na een aantal keren wassen is de krimp ± 10 %. Wij adviseren u hiermee rekening te houden!
Bij de door ons op maat gemaakte kleding (Hansoppen ed.) houden wij rekening met krimp. Ook wordt na een aantal keren wassen de ecrukleur wit en het materiaal zachter.

Banden (met metalen onderdelen) voorzichtig wassen, en indien mogelijk van elkaar af halen en niet in de trommeldroger dit i.v.m. slijtage.
    
Het gebruik, maar zeker ook het wassen en drogen van fixatie-materiaal veroorzaakt slijtage. In een wassloop wassen verlengt uiteraard de levensduur.
U moet zelf beoordelen of de kwaliteit nog voldoende is!      
Indien er zich (bijna-) incidenten met door ons geleverd materiaal voordoen, dan dient u ons hiervan schriftelijk mededeling te doen.

Verder verwijzen we u naar de richtlijnen/voorschriften van de Inspectie op de Volksgezondheid.
    
Voor het onderhoud van de fixatiematerialen verwijzen we naar "Onderhoud".
Gedetaileerder gebruiksaanwijzing op de website zie "Gebruik".

Heeft u nog vragen, of zijn er nog onduidelijkheden, laat het ons weten.